WWII - 1945 - 0 Einleitung

Fotograféiert vum Mamer Geschicht asbl

 | 

01 December 2020

Mamer - Luxemburg - Europa