Touristesch Broschür
Touristesch Broschür

Touristesch Broschür

Am Kader vum transnationale LEADER-Kooperatiounsprojet “D’une villa romaine à l’autre au pays des Trévires” ass ufanks Juli déi touristesch Broschür "Salve Viator" - Voyagez sur les pas des Romains an däitscher, franséischer, englescher an hollännescher Sprooch erauskomm.

Op 6 vun deenen 32 Säiten geet et em d’réimesch Vestigen um Terrain vun der heiteger Gemeng Mamer.

D’Broschür fannt Dir um Internet (https://letzebuergwest.lu/sites/letzebuerg-west/files/downloads-item/2019-07/GUTTLAND-Villa_romaine-PRINTok.pdf).

Een Exemplaire op Pabeier kritt Dir am Accueil vun der Gemeng Mamer.